Залата по тенис на маса отваря при строги мерки!

Съгласно заповед на министър Красен Кралев залата по тенис на маса ще отвори с нормално работно време считано от 22.5.2020 г.

Понеделник – Петък – 17:00 до 20:00 часа

Събота и Неделя – 14:00 до 19:00 часа

 

Посещенията в залата ще бъдат при следните противоепидемиологични мерки :

У К А З А Н И Я

 

ЗА НЕОБХОДИМИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ЗАКРИТО

Съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 година на Министъра на здравеопазването и във връзка със заповед РД-09-533/20.05.2020 година на Министъра на младежта и спорта

 

Лицата (собственици, наематели, ползватели и др.), отговарящи за стопанисването и организацията в спортните обекти на закрито са задължени да създадат организация за спазване на противоепидемични мерки, които се изразяват във следното:

 

-         Да поставят указанията за противоепидемичните мерки на видни места в обектите за запознаване на всички, които ги посещават;

 

-         Да измерват на входа на спортното съоръжение телесната температура на всички посетители, като не се допускат съответно лица с повишена температура;

 

-         На входа на достъп до спортната зала се осигуряват дезинфектанти за ръце с еднократни хартиени кърпи, салфетки и др. средства за дезинфекция: например изтривалки пред вратите със дезинфектиращи препарати за дезинфекция на спортните обувки и прочее;

 

-         В спортната зала се допускат по един човек на четири квадратни метра, но не повече от двадесет души едновременно в залата;

 

-         В залите се допускат следните лица: състезатели, треньори, длъжностни лица, пряко отговорни за спортната подготовка;

 

-         На служителите в спорното съоръжение се предоставят писмени указания за борба с Ковид -19 чрез съответните противоепидемични мерки и се провежда инструктаж,

 

-         На служителите в залите се предоставят лични предпазни средства и същите при упражняване на дейността си следва да бъдат с маска/шлем, ръкавици и инструктирани за следене на проявата на симптоми с Ковид -19;

 

-         В съблекалните да не се допуска струпване на хора, като се ограничи едновременното им ползване от спортисти и посетители, съответно ползването на шкафчета за принадлежности да бъде  организирано през едно, а не непосредствено едно до друго;

 

-         Спортистите ползват само лични хавлиени кърпи;

з

-         Помещенията и спорните пособия/уреди в залата се дезинфекцират в режим четири пъти дневно;

 

-         Препоръчително е използването на естествена вентилация в спортната зала и прилежащите санитарни помещения;

 

-         Персоналът в спортните зали следва да извършва работна дейност при дистанция от 1.5 метра, да спазват строга лична хигиена с често миене на ръце, съответно тоалетните помещения, съблекални, уреди, кошчета и прочее да се дезинфекцират на всеки един час;

 

-         Кихане или кашляне се извършват в лакътя или кърпа/салфетка, която веднага се изхвърля;

 

-         При неразположение на служител/спортист/треньор, изразяващо се в затруднено дишане, температура, често кихане/кашляне, болки в гърлото или друга сходна симптоматика, същият веднага да влезе в контакт с личния си лекар и да преустанови трудовата или спортна  дейност, оставайки у дома.

 

-         Спортистите следва да са запознати в детайли със хигиенните мерки в залата, да ги спазват стриктно като: извършват дезинфекция при пристигане в залата, носят дезинфекцирани спортни обувки само за съоръжението, носят лични кърпи, дезинфекцират ползваните в залата спортни уреди, принадлежности и пособия.

Настоящите Указания следва да се спазват отговорно и при необходимост да се предприемат допълнителни хигиенни противоепидемични мерки при осъществяване на тренировъчния процес на закрито.

 

дата: 20.05.2020 г.

София                                             

 

Стефан КИТОВ/п/

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФ ТЕНИС НА МАСА

Коментирай

Име (задължително)
Е-мейл (задължително)
Comment (задължително)

Може да използвате HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>